PUNKT ZWROTNY

Rozwój biologii molekularnej może w istocie oznaczać punkt zwrotny w historii ludzkości. Już dziś znamy dość dobrze zasa­dy organizacji i reprodukcji poszczególnych komórek. W naj­bliższych 50—100 latach uda się prawdopodobnie rozszyfrować zmiany zachodzące w jądrze komórki. Tego rodzaju wiedza stwo­rzy ludzkości praktycznie nieograniczone możliwości. Co prawda dotychczas produkuje się substancje biologiczne w małych iloś­ciach, ale stąd już tylko krok do produkowania całych organiz­mów, a także sztucznych genów. Dałoby to możliwość wprowadze­nia zasadniczych zmian w organizmie ludzkim, np. w celu zwię­kszenia odporności na choroby i proces starzenia się. Być może niedługo stanie się możliwe rozszyfrowanie bazy DNA w ludzkich komórkach płciowych, co z kolei umożliwi stwierdzenie za pomocą komputera, które geny są szkodliwe, czyli wymagające mikro- chirurgicznej wymiany na dobre. Prawdopodobnie można będzie posunąć się jeszcze dalej i tak manipulować genami w komórkach płciowych, by nowo narodzony miał cechy, jakich sobie życzymy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *